Endringer i Labrador 3.3.0

TL;DR

1. Høyremarg artikler/forsider erstattes av en horisontal meny som på Dashboards.

2. I admin skilles forsider per site.

3. I admin skilles prototyper per site.

4. Via admin og PUBLISH HISTORY, får du nå tilgang til å se alle publiserte versjoner av artikler og forsider, både publisert skjult og åpen.

1. Ny horisontal meny. Menyen blir nå mer konsekvent fra Dashboard og inn i artikler og forsider. Du vil alltid ha en meny øverst på siden fra nå av. For å nå admin og avanserte funksjoner trykk på hamburgermenyen oppe til høyre.

image: Endringer i Labrador 3.3.0

2. Forsider per site: Det blir nå enklere å få oversikt på admin på hvilke forsider som tilhører din site

image: Endringer i Labrador 3.3.0

3. Prototyper per site: Det blir nå enklere å få oversikt på admin på hvilke prototyper som tilhører din site

image: Endringer i Labrador 3.3.0

4. Logg på alle publiserte versjoner av artikler og forsider:

image: Endringer i Labrador 3.3.0